Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω από το site του ΔΙΟΒΙ. Κάθε event κοινοποιείται και στα social media της σελίδας.